Διαγνωστικά/ψυχομετρικά εργαλεία

Τα διαγνωστικά/ψυχομετρικά εργαλεία χορηγούνται από καταρτισμένους επαγγελματίες του χώρου μας και σκοπό έχουν να φωτίσουν δυνατότητες και αδυναμίες του θεραπευόμενου.

Τα εργαλεία αυτά, δεν είναι από μόνα τους διαγνωστικά όργανα και για εμάς αποτελούν την αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση της προσωπικότητας του ατόμου.

Στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα προφίλ, το οποίο μέσα από τη διαδικασία της θεραπείας θα διανθίζεται με στόχο την εξατομικευμένη παρέμβαση.

Η χορήγηση τους, λαμβάνει χώρα σε ένα ασφαλές περιβάλλον απόλυτης εχεμύθειας.

ΤΕΣΤ Αυτισμού ΠΑΪΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Το ΠΑΪΣ είναι η Νέα Αναπτυξιακή Δοκιμασία για την Πρώιμη Ανίχνευση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας (18 μηνών έως 4 ετών)...
Μάθετε περισσότερα