Πανελλήνιος Σύλλογος Sensory & Messy play

O Σύλλογος αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ψυχολόγου Αλεξάνδρας Σταθάκη, καθώς το όραμά της, από την πρώτη στιγμή της ενασχόλησής της με το συγκεκριμένο αισθητηριακό παιχνίδι Sensory & Messy Play, είναι η διάδοσή του σε όλη την Ελλάδα.

Το όραμά της είναι κάθε παιδί, τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, να έχει δικαίωμα και πρόσβαση, χωρίς να είναι πολυτέλεια, στο συγκεκριμένο αισθητηριακό παιχνίδι, καθώς έχει αποδειχθεί ότι, μέσω αυτού, το παιδί ενισχύει διάφορους τομείς της ανάπτυξής του (π.χ. συναισθηματική, γλωσσική, κινητική, κοινωνική κ.ά.), ενώ αποτελεί και το ιδανικό μέσο αποκατάστασης και εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το Sensory & Messy Play μπορεί να επιφέρει ταχύτερα αποτελέσματα και μάλιστα, σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού με μη τοξικά ή βρώσιμα υλικά, φέρνοντας την «αλάνα» στη ζωή του. Το όραμα, λοιπόν, έχει να κάνει με το ερώτημα: «Για ποιο λόγο να στερούνται κάποια παιδιά το δικαίωμα σε αυτό το παιχνίδι;».

Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύεται το παρόν Σωματείο, με τους αποφοίτους του «Ψυχολο-Υγεία», με σκοπό να βιώσουν όλα τα παιδιά της Ελλάδας, την εμπειρία του Sensory & Messy Play, αλλά και σίγουρα να γίνει ξεκάθαρο, ότι δεν δύναται το συγκεκριμένο παιχνίδι να εφαρμόζεται από όλους προς όλους.

Με άλλα λόγια, το παιχνίδι αυτό, με τις παραπάνω εκφάνσεις του, απαιτεί γνώση, κατάρτιση και αγάπη για τα παιδιά, και αυτά τα τρία στοιχεία που αποτελούν το κλειδί για να εισχωρήσουμε στον μαγικό κόσμο των παιδιών, θα πρέπει να απονέμονται σε άτομα που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν τον ίδιο ζήλο διάδοσης του Sensory & Messy Play με αυτό τον Σύλλογο.

* Το «Ψυχολο-Υγεία» είναι ο διακριτικός τίτλος της ατομικής επιχείρησης της Αλεξάνδρας Σταθάκη του Δημητρίου, που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη ως Ψυχολόγος και ιδιοκτήτρια του πολυχώρου Sensory & Messy Play και Εκπαιδεύτρια της συγκεκριμένης μεθόδου.