Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Η νευροψυχολογία είναι ένας εφαρμοσμένος κλάδος της ψυχολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο η δομή και η λειτουργία του εγκεφάλου συνδέονται και επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, δράσης και συμπεριφοράς του ατόμου.

Αφορά στη μνήμη, την προσοχή, τις εκτελεστικές λειτουργίες, και τις οπτικό-χωρικές ικανότητες.

Η αξιολόγηση λοιπόν αφορά στη διάγνωση των ελλειμμάτων στους παραπάνω τομείς με την εφαρμογή εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων. (WISC-V,WAIS-IV κλπ.)

Σκοπός της νευροψυχολογικής αξιολόγησης είναι η παροχή εφοδίων για την δόμηση εξατομικευμένου προγράμματος νευροψυχολογικής αποκατάστασης.

Η νευροψυχολογική αποκατάσταση αφορά την ενίσχυση του ατόμου, ώστε να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί τα γνωστικά του ελλείμματα μέσα από εκμάθηση τεχνικών (π.χ μνημονικής ενδυνάμωσης) λειτουργικών για το ίδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η ψυχοεκπαίδευση των φροντιστών, για την υποστήριξη των ίδιων αλλά και για την ικανότητα τους να σχεδιάζουν τη φροντίδα του ατόμου.

Νευροψυχολογική Αξιολόγηση
Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Κλείστε ραντεβού