ΠΑΪΣ - η Νέα Αναπτυξιακή Δοκιμασία για την Πρώιμη Ανίχνευση Αυτισμού

 
Το ΠΑΪΣ είναι η Νέα Αναπτυξιακή Δοκιμασία για την Πρώιμη Ανίχνευση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας (18 μηνών έως 4 ετών).

Πρόκειται για μία νέα αναπτυξιακή δοκιμασία, η οποία έρχεται για να διευκολύνει τη διάγνωση παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος ήδη από τα δύο πρώτα χρόνια ζωής.

Πρόκειται για την ομάδα παιδιών στην οποία η καθυστερημένη διάγνωση είναι συχνό φαινόμενο επηρεάζοντας την πρόγνωση και την εξέλιξή τους αρνητικά.

Ουσιαστικά λοιπόν, η νέα Αναπτυξιακή Δοκιμασία Επικοινωνίας «Παĩς» έρχεται να καλύψει το κενό καθυστερημένης ή λανθασμένης διάγνωσης των Αυτιστικών Διαταραχών.