Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία

Η αφηγηματική ψυχοθεραπεία καθιερώθηκε ως ψυχοθεραπευτική μέθοδος από τον Αυστραλό Ψυχοθεραπευτή Michael White και τον Νεοζηλανδό Ψυχοθεραπευτή David Epston (White & Epston, 1990).

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο η «επαναδιήγηση» των ιστοριών του ατόμου, τόσο στο παρόν, στο παρελθόν όσο και στο μέλλον δρα θεραπευτικά γιατί ο άνθρωπος συνομιλεί διαφορετικά με το περιβάλλον του, τον εαυτό του και τους σημαντικούς του άλλους.
 

Χαρακτηριστικά

  1. Εστιασμένη στην εύρεση λύσεων
  2. Αποσύνδεση προβλήματος και ατόμου
  3. Δημιουργία διαφορετικών εμπειριών που λειτουργούν ως εναλλακτικές
  4. Ενισχυτική ως προς την «ομιλία» του τόμου με το περιβάλλον
  5. Ιδανική για ομαδική Ψυχοθεραπεία

"Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος και το πρόβλημα είναι το πρόβλημα"

- Michael White
Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία
Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία

Κλείστε ραντεβού