Παιδικό ΤΕΣΤ Κατάθλιψης BECK

Πρόκειται για ένα ψυχομετρικό τεστ αυτοαναφοράς όπου ο θεραπευόμενος επιλέγει και αξιολογεί τις σκέψεις του από το 0-2 σε 5 τομείς της διάθεσης.

Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση διαταραχών διάθεσης και κυρίως της κατάθλιψης.

Χορηγείται σε παιδιά και εφήβους από 7-17 ετών.

Διάρκεια χορήγησης: 15 λεπτά

Παιδικό ΤΕΣΤ κατάθλιψης BECK