Βρέφη

 • Προσκόλληση και άγχος αποχωρισμού
 • Προβλήματα ύπνου
 • Φοβίες
 • Άλλα αιτήματα βρεφικής ηλικίας

Παιδιά

 • Άγχος
 • Σύνδρομο Asperger
 • Αυτισμός
 • Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 • Διατροφικές Διαταραχές
 • Διαχέιριση μη επιθυμητών συμπεριφορών
 • Προσκόλληση και άγχος αποχωρισμού
 • Προβλήματα ύπνου
 • Φοβίες

Ενήλικες

 • Άγχος
 • Αγχώδεις Διαταραχές
 • Αυτοβελτίωση
 • Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 • Διαταραχές Προσωπικότητας
 • Διατροφικές Διαταραχές
 • Ιδεοψυχαναγκασμός
 • Κατάθλιψη
 • Κοινωνική Φοβία
 • Κρίση Πανικού
 • Πένθος
 • Τραύμα
 • Φοβίες

Άτομα Τρίτης Ηλικίας

 • Άγχος
 • Αγχώδεις Διαταραχές
 • Διαταραχές Μνήμης
 • Κατάθλιψη
 • Κρίση Πανικού
 • Πένθος
 • Τραύμα
 • Φοβίες